Neus keel oorziekten geel

Waarmee kunt u bij ons terecht?

Als NKO-artsen leggen wij ons toe op de medische en heelkundige behandeling van de aandoeningen van de neus, de keel en de oren. Daarnaast behandelen we nog een ruime waaier aan afwijkingen in het hoofd- en halsgebied, inclusief schildklier en speekselklieren. Functies als spreken, slikken en ademhalen en zintuigen als het gehoor, de evenwichtszin, de reuk en de smaak behoren ook tot het werkterrein van de NKO-arts.

neus

De neus


De neus heeft meerdere belangrijke functies. In de eerste plaats is de neus ons reukorgaan, een van de vijf zintuigen. De reuk is zeer belangrijk in ons dagelijks functioneren en handelen. Ruiken geeft ons genot bij eten en drinken, maar waarschuwt ons ook voor gevaar. De neus is ook belangrijk bij onze ademhaling. Hij vormt als het ware de airconditioning van onze longen. Als lucht door de neus wordt ingeademd, wordt ze verwarmd, bevochtigd en gereinigd voor ze de longen binnenkomt. Een bemoeilijkte ademhaling via de neus wordt door de meeste mensen als erg storend ervaren.

Tot slot is de neus ook een belangrijk cosmetisch orgaan. De vorm van de neus bepaalt voor een groot deel het aanzicht van ons gelaat.

De rhinologie is het onderdeel van de NKO-heelkunde dat aandoeningen van de neus- en neusbijholten behandelt. Dit houdt in:

Behandeling van een verminderde neusademhaling (neusverstopping). Afhankelijk van de oorzaak is de behandeling medicamenteus of chirurgisch (operatie van het neustussenschot, verkleining van de neusschelpen)
  • Diagnostiek en behandeling van allergische aandoeningen
  • Diagnostiek en behandeling van een verminderde reukzin
  • Diagnostiek en behandeling van infectieuze aandoeningen van de neus of de neusbijholten. Afhankelijk van de oorzaak is deze behandeling medicamenteus of chirurgisch (sinusoperatie)
  • Diagnostiek en behandeling van tumoren in de neus of de neusbijholten, goedaardig en kwaadaardig.
  • Behandeling van neusbloedingen
  • Behandeling van traumatische letsels van de neus (breuk van de neusbeenderen, breuk van het neustussenschot)
  • Behandeling van esthetische problemen ter hoogte van de neus (neuscorrectie)

keel

Keel en hals


De keelholte of farynx is een buisvormige structuur die de ruimte achter de neus en de mond met het strottenhoofd en de slokdarmingang verbindt.

Ontstekingen in dit gebied komen frequent voor en gaan meestal gepaard met keelpijn, soms ook met koorts. Acute infecties door virussen en bacteriën zijn het meest frequent,
maar ook chronische irritatie door roken of maagzuur zijn mogelijk.

Poliepen en amandelen
Bekend zijn problemen van de neuspoliepen en keelamandelen. Deze structuren vormen samen met de tongamandelen de zogenaamde ‘Ring van Waldeyer’. Dit afweerweefsel vormt een eerste barrière tegen ziektekiemen die via de mond en de neus binnendringen. In de eerste levensjaren speelt deze barrière een belangrijke rol in de opbouw van de immuniteit.

Bij jonge kinderen kunnen deze structuren door hun activiteit soms zo sterk vergroot zijn dat zij de ademhaling belemmeren. Daardoor ontstaan open mondgedrag en hevig snurken met obstructie van de ademhalingsweg (slaapapneu). In dat geval kunnen de neuspoliepen of keelamandelen worden verwijderd (operaties aan de poliepen en amandelen bij kinderen).

Ook bij steeds terugkerende infecties van deze structuren, zoals frequente amandelontstekingen of anginae, kan een heelkundige ingreep noodzakelijk zijn (operaties aan de amandelen bij volwassenen).

Snurkproblemen worden vaak multidisciplinair aangepakt, samen met de neuroloog, de pneumoloog en de stomatoloog. Soms brengt een ingreep aan het weke verhemelte soelaas.

Strottenhoofd
Het strottenhoofd (de larynx) vormt een belangrijk kruispunt tussen de luchtweg en de voedselweg. Het zorgt ervoor dat eten en drinken niet in de luchtweg terecht
komen. Naast het voorkomen van verslikken maakt de afsluiting van de luchtweg
ook functies als hoesten en persen mogelijk.

Stembanden
Een voor de mens zeer bijzondere functie van de keel is de stemvorming of fonatie. Die wordt mogelijk gemaakt door de bewegingen van de twee stembanden in de keel.

Heesheid kan ontstaan door acute infecties door virussen of bacteriën, maar ook door
chronische irritatie. Die kan het gevolg zijn van rook, hoesten, afdalend slijm uit de neusholte, uitdroging van de slijmvliezen, stemmisbruik of reflux.

Meestal is hiervoor een medicamenteuze behandeling mogelijk, met vermijding van
uitlokkende factoren zoals roken. Bij stemmisbruik kan logopedische
stemtherapie aangewezen zijn.

Soms worden stemproblemen veroorzaakt door lokale zwellingen van één of beide stembanden. Stembandpoliepen en cysten dienen chirurgisch te worden verwijderd
(microlaryngoscopie: operatie aan de stembanden). Bij stembandknobbeltjes is
dit zelden noodzakelijk.

Zwellingen en tumoren
Ook stembandtumoren kunnen heesheid als eerste klacht veroorzaken, vaak in een vroeg stadium. Daardoor kunnen ze meestal tijdig ontdekt worden.

Kleine letsels kunnen soms microchirurgisch verwijderd worden. Bij grotere letsels wordt een biopsie genomen, waarna een behandeling met radiotherapie of meer ingrijpende heelkunde noodzakelijk is.

De aanwezigheid van een zwelling in de hals kan zeer diverse oorzaken hebben. Vaak
zijn deze zwellingen goedaardig. Soms zijn ze een gevolg van een kwaadaardige
aandoening in het neus-, keel- en oorgebied.

oor

Keel en hals


De keelholte of farynx is een buisvormige structuur die de ruimte achter de neus en de mond met het strottenhoofd en de slokdarmingang verbindt.

Ontstekingen in dit gebied komen frequent voor en gaan meestal gepaard met keelpijn, soms ook met koorts. Acute infecties door virussen en bacteriën zijn het meest frequent,
maar ook chronische irritatie door roken of maagzuur zijn mogelijk.

Poliepen en amandelen
Bekend zijn problemen van de neuspoliepen en keelamandelen. Deze structuren vormen samen met de tongamandelen de zogenaamde ‘Ring van Waldeyer’. Dit afweerweefsel vormt een eerste barrière tegen ziektekiemen die via de mond en de neus binnendringen. In de eerste levensjaren speelt deze barrière een belangrijke rol in de opbouw van de immuniteit.

Bij jonge kinderen kunnen deze structuren door hun activiteit soms zo sterk vergroot zijn dat zij de ademhaling belemmeren. Daardoor ontstaan open mondgedrag en hevig snurken met obstructie van de ademhalingsweg (slaapapneu). In dat geval kunnen de neuspoliepen of keelamandelen worden verwijderd (operaties aan de poliepen en amandelen bij kinderen).

Ook bij steeds terugkerende infecties van deze structuren, zoals frequente amandelontstekingen of anginae, kan een heelkundige ingreep noodzakelijk zijn (operaties aan de amandelen bij volwassenen).

Snurkproblemen worden vaak multidisciplinair aangepakt, samen met de neuroloog, de pneumoloog en de stomatoloog. Soms brengt een ingreep aan het weke verhemelte soelaas.

Strottenhoofd
Het strottenhoofd (de larynx) vormt een belangrijk kruispunt tussen de luchtweg en de voedselweg. Het zorgt ervoor dat eten en drinken niet in de luchtweg terecht
komen. Naast het voorkomen van verslikken maakt de afsluiting van de luchtweg
ook functies als hoesten en persen mogelijk.

Stembanden
Een voor de mens zeer bijzondere functie van de keel is de stemvorming of fonatie. Die wordt mogelijk gemaakt door de bewegingen van de twee stembanden in de keel.

Heesheid kan ontstaan door acute infecties door virussen of bacteriën, maar ook door
chronische irritatie. Die kan het gevolg zijn van rook, hoesten, afdalend slijm uit de neusholte, uitdroging van de slijmvliezen, stemmisbruik of reflux.

Meestal is hiervoor een medicamenteuze behandeling mogelijk, met vermijding van
uitlokkende factoren zoals roken. Bij stemmisbruik kan logopedische
stemtherapie aangewezen zijn.

Soms worden stemproblemen veroorzaakt door lokale zwellingen van één of beide stembanden. Stembandpoliepen en cysten dienen chirurgisch te worden verwijderd
(microlaryngoscopie: operatie aan de stembanden). Bij stembandknobbeltjes is
dit zelden noodzakelijk.

Zwellingen en tumoren
Ook stembandtumoren kunnen heesheid als eerste klacht veroorzaken, vaak in een vroeg stadium. Daardoor kunnen ze meestal tijdig ontdekt worden.

Kleine letsels kunnen soms microchirurgisch verwijderd worden. Bij grotere letsels wordt een biopsie genomen, waarna een behandeling met radiotherapie of meer ingrijpende heelkunde noodzakelijk is.

De aanwezigheid van een zwelling in de hals kan zeer diverse oorzaken hebben. Vaak
zijn deze zwellingen goedaardig. Soms zijn ze een gevolg van een kwaadaardige
aandoening in het neus-, keel- en oorgebied.

BLIJF NIET MET UW VRAGEN ZITTEN, CONTACTEER ONS!